Baseball America

Arizona Diamondbacks (9)
RHP: Emiliano Fruto (AAA), Brandon Medders (AAA)
C: Phil Avlas (AAA), Matt Morgan (AAA)
2B: Don Kelly (AAA), Guillermo Reyes (AA)
SS: Jesus Merchan (AAA)
OF: Javier Brito (AAA), Tim Raines Jr. (AAA)

Atlanta Braves (16)
RHP: Paul Bush (AA), Brian Lawrence (AAA), Gonzalo Lopez (Hi A), Ferdin Tejeda (Hi A)
LHP: Bryan Dumesnil (AA), Damian Moss (AAA), Royce Ring (AAA), Carlos Rivas (Hi A), Jonathon Rouwenhorst (AAA), Carlos Sencion (AA)
C: Jason Phillips (AAA), Ray Serrano (AAA)
1B: Scott Thorman (AAA)
3B: Enrique Cruz (AAA), Wes Timmons (AAA)
SS: Javier Guzman (AA)

Baltimore Orioles (20)
RHP: Gerardo Casadiego (AA), Cory Doyne (AAA), Gary Knotts (AAA), Andy Mitchell (AAA), Felix Romero (AA), Tim Spooneybarger (SS), Sean Tracey* (AAA)
LHP: Craig Anderson (AAA), Randy Keisler (AAA), Rommie Lewis (AA)
C: Chris Heintz (AAA), Brian Peterson (AA), Omir Santos (AAA), Brian Valichka (Hi A)
SS: Brandon Fahey (AAA), Luis Hernandez (AAA)
OF: Chris Amador (Hi A), Chris Roberson (AAA), Mike Rodriguez (AA), Luis Terrero (AAA)

Boston Red Sox (16)
RHP: Miguel Asencio (AA), Lee Gronkiewicz (AAA), Eric Hull (AAA), Edgar Martinez (AAA), Marcus McBeth (AAA), Craig Molldrem (Hi A)
LHP: Dave Gassner (AA), Daniel Haigwood (AA), Jon Switzer (AAA), Michael Tejera (AAA)
C: Sandy Madera (AAA)
2B: Tony Granadillo (AA), Zach Penprase (Lo A)
3B: Manuel Arambarris (Lo A), Keith Ginter (AAA)
OF: Jason Lane (AAA)

Chicago Cubs (15)
RHP: Mike Burns (AAA), Hector Carrasco (AAA), Adam Harben (AAA), Billy Petrick (AAA)
LHP: Carmen Pignatiello (AAA), Jason Stanford (AAA)
1B: Matt Craig (AAA)
2B: Robinson Chirinos (Hi A), Bobby Scales (AAA)
SS: Andres Blanco (AAA), Luis Figueroa (AAA)
OF: Doug Deeds (AA), Jason Dubois (AAA), Josh Kroeger (AAA), Andres Torres (AAA)

Chicago White Sox (20)
RHP: Tony Bremon (DSL), Jason Childers (AAA), Hector Eusebio (DSL), Franklyn German (AAA), Luis Marte (DSL), Tomo Ohka (AAA), Juan Rojas (DSL), Jose Rosario (DSL)
LHP: Ryan O’Malley (AA), Scott Sauerbeck (AAA), Joe Torres (AA)
C: Paul Phillips (AAA), Erick San Pedro (AA)
1B: Brett Bonvechio (Hi A), Brad Eldred (AAA), Royce Huffman (AAA)
2B: Fernando Cortez (AAA), Victor Mercedes (AA)
OF: Jeff DaVanon (AAA), Estee Harris (Hi A)

Cincinnati Reds (9)
RHP: Michael Hrynio (AA), Justin Lehr (AAA), Joe Valentine (AA)
LHP: Bobby Livingston (AAA)
C: Alvin Colina (AAA)
1B: Kevin Barker (AAA), Tonys Gutierrez (AA)
3B: Aaron Herr (AAA)
OF: Rob Mackowiak (AAA)

Cleveland Indians (22)
RHP: T.J. Burton (AA), Bubbie Buzachero (AAA), Jeff Harris (AAA), Preston Larrison (AAA), J.D. Martin (AA), Brian Slocum (AAA), Jeff Weaver (AAA)
LHP: John Halama (AAA), Juan Lara* (AAA)
C: Yamid Haad (AAA)
1B: Matt Whitney (AA)
2B: Tony Graffanino (AAA), Shaun Larkin* (AA), Anthony Medrano (AA)
3B: Morgan Ensberg (AAA)
SS: Brandon Chaves (AA), Andy Gonzalez (AAA)
OF: Jason Cooper (AAA), Wil Cordero (AA), Todd Linden (AAA), Nathan Panther (AA), Bronson Sardinha (AA)

Colorado Rockies (18)
RHP: Darren Clarke (AA), Simon Ferrer (Hi A), Josh Hall (AA), Zach McClellan (AA), Tomas Santiago (AA), Sean Smith (AAA), Edward Valdez (AAA), Oscar Villarreal (AAA)
C: Humberto Cota (AAA), Brian Esposito (AA), Nelson Robledo (Hi A)
2B: Gary Cates (AA), Mike McCoy (AAA)
3B: Tony Blanco (AA)
SS: Doug Bernier (AAA)
OF: Sean Barker (AAA), Tom Collaro (AA), Lino Garcia (Hi A)

Detroit Tigers (13)
RHP: Yorman Bazardo (AAA), Luis Gil (SS), Jeremy Johnson (AAA), Blaine Neal (AAA), Orlando Perdomo (Lo A)
LHP: Ian Ostlund (AAA)
2B: Caonabo Cosme (AA)
3B: Erick Almonte (AAA), Kody Kirkland (AAA)
SS: Derek Wathan (AAA)
OF: Pedro Cotto (AA), Freddy Guzman (AAA), Timo Perez (AAA)

Florida Marlins (23)
RHP: Tim Corcoran (AAA), Willie Glen (AA), Kevin Gunter (Lo A), Jason Iehl* (Hi A), Bob Keppel (AAA), Adalberto Mendez (Hi A), Brandon Villafuerte (AAA), Ross Wolf (AAA), Steve Woodard (AAA)
LHP: Carlos Alvarez (Hi A), Chris Seddon (AAA), Randy Williams (AAA)
C: Alberto Concepcion (AA)
1B: Tagg Bozied (AAA), John Gall (AAA)
2B: Andrew Beattie (AAA), Dan Nelson (Hi A)
3B: Vasili Spanos (Hi A)
SS: Chris Barnwell (AAA)
OF: Alexis Gomez (AAA), Chase Lambin (AAA), George Lombard (AAA), Tommy Murphy (AAA)

Houston Astros (25)
RHP: Erick Abreu (Hi A), Jack Cassel (AAA), Ron Chiavacci (AAA), Chance Douglass (AA), Paul Estrada (AA), Bo Hall (AA), Ryan Houston (AAA), Kyle Middleton (AAA), Josh Miller (AAA), Jose Oyervidez (AA), Nick Regilio (AAA)
LHP: Doug Arguello (Hi A), Ray King (AAA), Mark McLemore* (AAA)
C: Julian Henson (Lo A)
2B: Richard Paz (AAA)
3B: Rob Cosby (AA)
SS: Osvaldo Fernando (AA), Danny Klassen (AAA), Roberto Mena (Hi A)
OF: Jarred Ball (AA), Nick Gorneault (AAA), Val Majewski (AAA), Ray Sadler (AAA), Todd Self (AAA)

Kansas City Royals (17)
RHP: Jose Capellan (AAA), Roman Colon (AAA), Matt Peterson (AA), Jarod Plummer (AA), Brad Salmon (AAA)
LHP: John Foster (AAA), Paul Mildren (AA)
C: Mat Tupman (AAA)
1B: Mike Stodolka (AAA)
2B: Josh Labandeira (AAA), Dave Matranga (AAA)
3B: Chad Spann (AAA)
SS: Gookie Dawkins (AAA)
OF: Brian Buchanan (AAA), Damon Hollins (AAA), Alexis Marte (R), Ovandy Suero (AA)

Los Angeles Angels (13)
RHP: Henry Bonilla (AAA), Dan Denham (AA), Yosandy Ibanez (AA)
1B: Michael Collins (AA)
2B: Adam Morrissey (AAA)
3B: Ricky Alvarez (R), Corey Smith (AA)
SS: Gary Patchett (AAA)
OF: Dee Brown (AAA), Jordan Czarniecki (AA), Adam Greenberg (AA), Brian Stavisky (AA), Chris Walker (AAA)

Los Angeles Dodgers (21)
RHP: Mike Koplove (AAA), B.J. Lamura (AAA), Kieran Mattison (AA), Miguel Pinango (AAA), Jimmy Rohan (R), Anthony Tomey (AA), Heath Totten (AAA), Jerome Williams (AAA), Bob Zimmermann (Lo A)
LHP: Juan Cedeno (Lo A), Eric Cyr (AAA), Eric Dubose (AAA), Jacobo Meque (AA)
C: Kelley Gulledge (AA), Rene Rivera (AAA)
1B: John Lindsey (AAA)
2B: Luis Maza (AAA)
3B: Brandon Taylor (Lo A)
OF: John-Ford Griffin (AAA), Mitch Jones (AAA), Wilkin Ruan (AAA)

Milwaukee Brewers (9)
RHP: Nestor Corredor (R), Nick Ungs (AAA)
LHP: Troy Cate (AAA), Erasmo Ramirez (AAA)
2B: Callix Crabbe (AAA)
SS: Ozzie Chavez (AA), Chris Woodward (AAA)
OF: Jay Gibbons (AAA), Mel Stocker (Hi A)

Minnesota Twins (13)
RHP: Julio DePaula (AAA), Danny Graves (AAA), Tom Shearn (AAA)
LHP: Ricky Barrett (AAA), Carmen Cali (AAA), Mariano Gomez (AAA), Jason Miller (AA)
1B: Garrett Jones (AAA)
2B: Felix Molina (AA)
SS: Sergio Santos (AAA)
OF: Joe Gaetti (AA), Darnell McDonald (AAA), Tommy Watkins (AAA)

New York Mets (28)
RHP: Josmar Carreno (VSL), Nate Field (AAA), Nelson Figueroa (AAA), Joe Hietpas (AA), Casey Hoorelbeke (AA), Tim Lavigne (AA), Ruddy Lugo (AAA), Ivan Maldonado (AAA), Tim McNab (AAA), Brian Rogers (AA), Jose Sanchez (AA), Jose Santiago (AAA), Sendy Vasquez (Hi A)
LHP: Eude Brito (AAA), Willie Collazo (AAA)
C: Salomon Manriquez (AA), Gustavo Molina (AAA), Salvador Paniagua (AA)
2B: Andy Green (AAA), Peeter Ramos (AA)
3B: Abraham Nunez (AAA)
SS: Anderson Machado (AAA)
OF: Brian Burgamy (Hi A), Ambiorix Concepcion (AA), Casey Craig (Lo A), Victor Mendez (Hi A), Val Pascucci (AAA), John Rodriguez (AAA)

New York Yankees (18)
RHP: Oneli Perez (AAA), Scott Strickland (AAA), Jose Valdez (AA), Victor Zambrano (AAA)
LHP: Eric Milton (AAA), Edgar Soto (Hi A)
C: Ben Blumenthal (Lo A), Jason Brown (AAA), Chris Stewart (AAA)
1B: Ben Broussard (AAA), Josh Kreuzer (Hi A)
2B: Bernie Castro (AAA), Nick Green (AAA)
3B: Carlos Mendoza (AA)
SS: Chris Basak (AAA)
OF: Matt Carson (AAA), Edwar Gonzalez (AA), , C.J. Henry (Hi A)

Oakland Athletics (14)
RHP: Jose Garcia (AAA), Chris Gissell (AAA), Brad Knox (AAA), Shane Komine (AAA), Bret Prinz (AAA), David Shafer (AAA), Jesus Silva (AA)
LHP: Danny Borrell (AA), Chris Michalak (AA), Ryan Wing (AAA)
C: Justin Knoedler (AAA), Casey Myers (AA)
1B: Casey Rogowski (AAA)
3B: Jesus Guzman (AA)

Philadelphia Phillies (30)
RHP: Jason Anderson (AAA), Matt Childers (AAA), Steve Green (AAA), Travis Minix (AAA), Justin Pope (AA), Scott Vander Weg (Hi A)
LHP: Brian Mazone (AAA), Stephen Randolph (AAA), Matt Smith (Hi A), R.J. Swindle (AAA)
C: Anderson Alvarez (VSL), Kevin Nelson (AA), John Suomi (AAA), Scott Thomas (AA)
1B: John Urick (Hi A)
2B: Carlos Leon (Hi A), Steve Smith (AAA)
3B: Mike Cervenak (AAA), Brian Finegan (Hi A), Orlando Guevara (AA), Joey Hammond (AA), Brennan King (AAA), Anthony Mansolino (Hi A)
SS: Mike Rouse (AAA)
OF: Jake Blalock (AA), T.J. Bohn (AAA), Jesus Granado (VSL), Jon Knott (AAA), Mike Spidale (AA), Brandon Watson (AAA)

Pittsburgh Pirates (26)
RHP: Adam Bernero (AAA), Ryan Drese (AAA), Jean Garavito* (Hi A), Blair Johnson (AA), Juan Mateo (AA), Dan Reichert (AA), Marino Salas (AAA), Mike Thompson (AAA), John Van Benschoten (AAA)
LHP: Corey Hamman (AAA), Brian Holliday (Hi A), Wanell Macia (Lo A), Juan Perez (AAA), Josh Shortslef (AA)
C: Carlos Maldonado (AAA), Milver Reyes (AA), Steven Suarez (SS)
1B: Josh Bonifay (Lo A)
2B: Melvin Dorta (AA), Matt Kata (AAA)
3B: Jason Bowers (AA), Luis Ordaz (AAA)
OF: Jorge Cortes (AAA), Chris Duffy (AAA), Jonel Pacheco (AA), Anthony Webster (AA)

St. Louis Cardinals (5)
RHP: Cliff Politte (AAA), John Wasdin (AAA)
LHP: Ron Flores (AAA)
2B: D’Angelo Jimenez (AAA)
OF: Juan Gonzalez (AAA)

San Diego Padres (15)
RHP: Paul Abraham (AA), Adam Bass (AAA), Kevin Cameron (AAA), Enrique Gonzalez (AAA), Mauro Zarate (AA)
LHP: Sean Henn (AAA)
C: Luke Carlin (AAA), J.D. Closser (AAA), Shawn Wooten (AAA)
2B: Gabe Lopez (AA), Jon Schemmel (Hi A)
3B: Marshall McDougall (AAA)
OF: Peter Ciofrone (AAA), Justin Huber (AAA), Paul McAnulty (AAA)

San Francisco Giants (25)
RHP: Nate Bump (AA), Jesse Foppert (AAA), Kevin Gryboski (AAA), Julio Mateo (AAA), Anthony Moreno (Hi A), Scott Munter (AAA), Roberto Novoa (AAA), Matt Palmer (AAA), Ronnie Ray (AA), Victor Santos (AAA), Josh Sharpless (AA)
LHP: Jesse English (Hi A), Jesus Reina (SS), Erick Threets (AAA), Jason Waddell (AA)
C: Eliezer Alfonzo (AAA), Dayton Buller (Lo A), Eli Whiteside (AAA)
1B: Brett Harper (AAA)
2B: Derin McMains (SS)
3B: Julio Cordido (AA), Justin Leone (AAA), Olmo Rosario (AA)
SS: Jake Wald (AAA)
OF: Carlos Sosa (AA)

Seattle Mariners (22)
RHP: Travis Chick (AAA), Jon Huber (AAA), Roman Martinez (AA), Scott Shoemaker (AAA), Jorge Sosa (AAA)
LHP: Jason Kershner (AA), Ryan Ketchner (AA), Nelson Payano (AA)
C: Fleming Baez (SS), Fernando Encarnacion (Hi A), Gabe Johnson (AA), Luis Oliveros (AAA), Jose Yepez (Hi A)
1B: Geraldo Valentin (Hi A)
2B: Kevin Howard (AAA)
3B: Lou Lucca (AA)
SS: Mark Kiger (AA)
OF: Victor Diaz (AAA), Shawn Garrett (AAA), Noah Hall (Hi A), Jon Nelson (AAA), Craig Wilson (AAA)

Tampa Bay Rays (22)
RHP: Steve Andrade (AA), Colter Bean (AA), Jeremy Cummings (AAA), Richard de los Santos (AA), Nick Debarr (AAA), Raul Guedez (VSL), Ben Hendrickson (AAA)
LHP: Jason Cromer (AA), Roger Deago (AA), Heath Phillips (AAA), Mike Prochaska (AA)
C: Hector Gimenez (Hi A), Josh Johnson (AAA)
1B: Gaby Martinez (AAA), Chris Richard (AAA)
3B: Joel Guzman (AAA), Victor Henriquez (DSL)
SS: Ronnie Merrill (AAA)
OF: Erold Andrus (AA), Maiko Loyola (Lo A), John Raburn (AA), Jon Weber (AAA)

Texas Rangers (18)
RHP: Kiko Calero (AAA), Brian Gordon (AAA), Trey Hodges (AA), Jose Jaimes (R), Brandon Puffer (AA), Elizardo Ramirez (AAA), Steven Rowe (AAA)
LHP: Derek Lee (AAA), Raul Mayora (DSL), Zach Parker (AAA), John Rheinecker (AAA), Bill White (AAA)
C: Tim Gradoville (AA), Justin Pickett (SS), Nick Trzesniak (AAA)
1B: Nate Gold (AAA), Jason Hart* (Lo A)
SS: Drew Meyer (AAA)

Toronto Blue Jays (31)
RHP: Eduar Acosta (DSL), Rick Bauer (AAA), Jonah Bayliss (AAA), Chad Blackwell (Hi A), Jason Burch (AA), Lance Carter* (AAA), Jordan De Jong (AAA), Grabiel Diaz (DSL), Jared Gothreaux (AA), Samuel Medina (DSL), Julio Pinto (AA)
LHP: Chris George (AAA), Mike Gosling (AAA), Jo Matumoto (AA), Dieudone Paul (DSL), Carlos Rojas (DSL)
C: Adair Betegon (DSL), David Corrente (R), Erik Kratz (AA), John Schneider (Hi A)
1B: Brant Colamarino* (AA)
3B: Andrew Pinckney (AA)
SS: Pedro Lopez (AAA), Danny Sandoval (AAA)
OF: Eduardo Caraballo (DSL), Wayne Lydon (AAA), Erick Medina (DSL), Chad Mottola (Hi A), Luis Rivera (SS), David Smith (AA), Matt Watson (AAA)

Washington Nationals (28)
RHP: Chris Booker (AAA), Bobby Brownlie (AA), Tristan Crawford (AA), Dan Leatherman (Hi A), Joe Norrito (Hi A), Beltran Perez (AA), Carmelo Reyes (DSL), Chris Schroder (AAA), Dennis Tankersley (AAA), Jim Ed Warden (AAA)
LHP: Mike Bacsik (AAA), Arnie Munoz (AAA), Jose Santana (DSL)
C: David Wallace (AAA)
1B: Larry Broadway (AAA), Luis Jimenez (AAA)
2B: William Bergolla (AAA), Bret Boone (AAA), Darryl Lawhorn (Hi A), Trevor Lawhorn (Hi A), Pokey Reese (AAA), Jemel Spearman (AA)
3B: Yurendell De Caster (AAA)
SS: Ray Olmedo (AAA), Ed Rogers (AAA)
OF: Frank Diaz (AAA), Garrett Guzman (AA), Greg Porter (AAA)

And don’t forget about these 84 players, who were granted minor league free agency shortly after the season ended. They’re out there and, presumably, loving every minute of it.

Braves: RHP Matt DeSalvo, RHP Vladimir Nunez, C Corky Miller, 2B Ruben Gotay, OF Jason Perry
Orioles: RHP Greg Aquino, RHP Ryan Bukvich, RHP Jon Leicester, 2B Freddie Bynum, 2B Eider Torres, OF Tike Redman
Red Sox: RHP Lincoln Holdzkom, RHP Chris Smith, RHP Kyle Snyder, 2B Joe Thurston, SS Gil Velazquez, SS Josh Wilson
White Sox: OF Jason Tyner
Indians: RHP Matt Ginter, SS Andy Cannizaro
Rockies: LHP Cedrick Bowers, LHP Valerio de los Santos, LHP Mark Redman, 2B Jayson Nix (signed by White Sox), OF Cory Sullivan
Tigers: RHP Francis Beltran, RHP Francisco Cruceta, C Dane Sardinha
Marlins: RHP Lee Gardner, RHP Justin Miller, RHP Doug Waechter, C Paul Hoover, 1B Jason Wood
Astros: RHP Dave Borkowski, RHP Runelvys Hernandez, RHP Chad Paronto, C J.R. House, SS Tomas Perez
Angels: RHP Chris Bootcheck
Dodgers: 3B Terry Tiffee, SS Angel Chavez
Brewers: RHP Derrick Turnbow, LHP Randy Choate, C Eric Munson, OF Laynce Nix
Twins: OF Howie Clark
Mets: RHP Claudio Vargas, C Raul Casanova, OF Chris Aguila, OF Brady Clark
Yankees: LHP Billy Traber
Athletics: RHP Kirk Saarloos, LHP Lenny DiNardo, 1B Wes Bankston, 2B Brooks Conrad
Phillies: RHP J.D. Durbin, LHP Travis Blackley, OF Chris Snelling
Pirates: RHP Franquelis Osoria
Cardinals: C Mark Johnson, 1B Josh Phelps (signed by Giants), 3B Rico Washington
Padres: RHP Bryan Corey, RHP Brian Falkenborg, RHP Justin Germano, 1B Brian Myrow
Giants: RHP Vinnie Chulk, RHP Kevin Correia, RHP Tyler Walker, 3B Scott McClain, SS Ivan Ochoa
Rays: RHP Scott Dohmann, SS Jorge Velandia, OF Nathan Haynes
Rangers: RHP Jose Diaz, 1B Chris Shelton, 2B Ryan Roberts, OF Jason Ellison
Blue Jays: LHP Gustavo Chacin, 3B Hector Luna
Nationals: RHP Brian Sanches, RHP Ryan Wagner, 2B Pete Orr, OF Ryan Langerhans