Stubbs 8
Renteria 6
Votto 3
BP 4
Gomes 7
Heisey 9
Ramon 2
Janish 5
Leake 1

Look out.